Vetlanda Skatepark

Välkommen till Vetlanda Skatepark!

Denna park ägs och drivs utav Vetlanda Skateboardförening som helt och hållet är en ideell förening verksamhet. Parken är i första hand designad och byggd för skateboardåkning och kommer att hållas öppen så länge säsongen tillåter alla dagar mellan kl. 08.00 – 22.00. Scooter/kickbike-, inlines- och BMX-åkare är också välkomna att åka i parken under reglerade åktider utifrån en särskild tidfördelning. Parken är en betongpark som är uppdelad i en street, bowl och pumptracksektion som är belyst kvällstid alla dagar i veckan fram till 22.00. I Vetlanda Skatepark är såväl nybörjare som proffs, unga som gamla välkomna att åka.

Tänk på att skateparken är en idrottsanläggning med de krav på ordning och säkerhet som det innebär och kan inte likställas med en lekplats! Målsman ansvarar alltid för minderåriga barn.

Säkerhet och reglering av åktider

För att kunna upprätthålla säkerheten i parken när det stundtals förväntas bli ett högt besökstryck har Vetlanda Skateboardförening tagit fram en särskild tidsreglering för alla åkande i parken. Förutom säkerheten ska den särskilda tidfördelningen även möjliggöra för åkarna att kunna utvecklas.

Vetlanda Skateboardförening har rätt att disponera anläggningen vid exempelvis anordnande av tävlingar eller andra event.

Tidfördelning i skateparken

Öppettider för skateboardåkning under säsong: 08.00 – 22.00 alla dagar i veckan.

Öppettider för allmän åkning vilket ENDAST innefattar: Skateboard, scooter-/kickbike, inlines- och BMX.

OBS! Cyklar (undantaget BMX), dirtbike, elsparkcykel/elscooter, moped samt alla andra motordrivna fordon är totalförbjudet i skateparken!

(Se även vilka specifika regler som gäller för kickbike och BMX under ”Trivselregler”).

 • Vardagar (undantag för onsdagar) är parken öppen för allmän åkning (Scooter/kickbike-, inlines- och BMX-åkare) fram till 19:00. Därefter är endast skateboardåkning tillåten.
 • Lördagar och onsdagar är endast skateboardåkning tillåten i hela skateparken.
 • Söndagar är parken öppen för allmän åkning (Scooter/kickbike-, inlines- och BMX-åkare) fram till 17:00. Därefter är endast skateboardåkning tillåten.
 • Skollediga lov- och helgdagar är parken öppen för allmän åkning (Scooter/kickbike-, inlines- och BMX-åkare) fram till 17:00. Därefter är endast skateboardåkning tillåten.

Under de tider som skateparken är stängd för scooter-/kickbike- inlines- och BMX-åkare finns det möjlighet att som medlem få åka i inomhushallen vid Powerhouse. Fritidsgården Vattenverket tillhandahåller ett begränsat antal utlåningsbrädor/hjälmar under deras öppettider. Läs mer på vetlandaskate.se för vidare information om medlemskap och bokning av inomhushallen.

Trivselregler

Trivselreglerna är till för allas trivsel och för att anläggningen ska hållas i så bra skick som möjligt. Vetlanda skateboardförening strävar för att utvecklas till det bättre.Vårt mål är att du som kommer hit ska trivas, umgås och ha roligt tillsammans utan prestige med andra som också gillar skateboardåkning.

 • All åkning sker på egen risk – Hjälmtvång på samtliga upp till 15 år. Knäskydd, armbågsskydd samt handledsskydd är att rekommendera.
 • Åk med förnuft och visa alltid hänsyn gentemot varandra och turas om.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra åkare – lämna företräde till åkare som ligger före.
 • I parken är det endast tillåtet att åka skateboard, scooter/kickbike, inlines och BMX. Cyklar (undantaget BMX), dirtbike, elscooter, moped och alla andra motordrivna fordon är EJ tillåtna.
 • Alla typer av pegs är förbjudna eftersom de kan repa och skada betongen.
 • Styren ska alltid vara försedda med pluggar (bar ends) för att inte skada betongen.
 • Publik och vilande åkare ska alltid uppehålla sig utanför åkytorna.
 • All nedskräpning i parken är förbjuden. Skräp slängs i soptunnorna vid anslutning till parken.
 • Graffiti och annan målning är absolut förbjuden i parken.
 • Spotta inte på betongytan.
 • Förbjudet att beträda områden i parken som tillfälligt är avspärrade.
 • All form av glas/glasflaskor är inte tillåtet i parken.
 • All skadegörelse polisanmäls. Vid skada på anläggning eller övrig utrustning, kontakta Vetlanda Skateboardförening på info@vetlandaskate.se.
 • Totalförbud mot hot och mobbning råder.
 • Skateparken är en rök-, drog- och alkoholfri anläggning.
 • Vetlanda Skateboardförening ansvarar för städning av skateparken.
 • Har du synpunkter kring våra trivselregler är du välkommen att kontakta info@vetlandaskate.se.